Pożegnanie z jałmużną.
Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy

Gregory Clark

Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2015

Czy ekonomiści z Banku Światowego i  Międzynarodowego Funduszu Walutowego kierują się błędnym wyobrażeniem o przyczynach wzrostu gospodarczego? A wdrażane programy pomocowe dla ubogich państw należy wpisać w nurt fantastyki? 
W Pożegnaniu z jałmużną Gregory Clark stawia prowokacyjną tezę, że o zamożności i ubóstwie państw nie decydują czynniki geograficzne, zasoby siły roboczej czy bogactwa naturalne, lecz kultura.

Autor wykazuje, że zdolne do trwałego rozwoju gospodarczego są tylko społeczeństwa o długiej historii osiadłego życia, które wykształciły sprawne instytucje zapewniające bezpieczeństwo. „Pożegnanie z jałmużną”, to doskonałe i trzeźwiące wyzwanie rzucone przekonaniu, że ubogie społeczeństwa mogą osiągnąć wzrost gospodarczy dzięki interwencji zewnętrznej, może zmienić sposób myślenia o gospodarczej historii świata.„Kolejna przełomowa i ogromnie popularna publikacja z dziedziny ekonomii. […] Być może nie rozgryźliśmy tajemnicy postępu zachodzącego w ludzkim świecie, ale „Pożegnanie z jałmużną” powoduje, że jesteśmy bliżej tego celu”. TYLER COWEN, „NEW YORK TIMES” 

Książka została nagrodzona w 2008 roku złotym medalem przyznawanym publikacjom z dziedziny finansów, inwestycji i ekonomii przez pismo „Independent Publisher”.