Dookoła Świata już z nami

Inauguracja pierwszego wydania czasopisma podróżniczego Dookoła Świata po przerwie odbyła się 6 maja 2011 w Bydgoszczy w klubie Cafe Pianola. Patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Radio Pomorza i Kujaw, opiekę medialną Telewizja Polska SA Oddział w Bydgoszczy.

Redaktor naczelny magazynu Agata Kosmalska przybliżyła Dookoła Świata Czytelnikom, opowiedziała o jego historii i planach oraz podziękowała wszystkim zaangażowanym w stworzenie czasopisma.
„Pozwolę sobie złożyć podziękowania zespołowi redakcyjnemu, bez którego zaangażowania nie osiągnęlibyśmy celu – Danusi i Tomkowi Gryka, Ziemowitowi Ziętkowi, artystom – grafikom, naszemu gościowi specjalnemu Tadeuszowi Serockiemu, który bezinteresownie poświęcił swój czas, służąc ogromnymi zasobami wiedzy i doświadczeniem, Basi Meder, dzięki niej wszystko czarno-białe nabierało kolorów, a przekazywany entuzjazm powodował, że walka stawała się przyjemnością, Jackowi Bocheńskiemu, który przybliżył dzisiejsze czasopismo do tego sprzed wielu lat, przekazując nam artykuł o Afryce z 1958 roku.

Spotkanie było również okazją do otwarcia Bydgoskiego Klubu Podróżnika. Na spotkaniach klubu można wymienić doświadczenia, pozyskać wiedzę na temat podróżowania, a także wysłuchać prelekcji, które poprowadzą podróżnicy z całej Polski.
Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w klubie wszystkich Czytelników.
O działalności klubu opowiedział Tomasz Gryka, podróżnik i inicjator spotkań bydgoskich.
Następnie znany podróżnik Wojciech Dąbrowski, który okrążył kilkakrotnie nasz glob poprowadził prelekcję z jednej ze swoich podróży do Afryki – od Maroka do RPA. Z pewnością będzie jeszcze gościł w Bydgoskim Klubie Podróżnika. Zapraszamy

11.05.2011