Moja piękna Europa
Maciej Nowicki
Bernardinum, 2017

Zbiór dziesięciu esejów o historii, zabytkach, wielkich ludziach, ale i o znakomitych potrawach i winach Europy

Autor, profesor Maciej Nowicki, autorytet w dziedzinie ochrony środowiska, laureat wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych w książce występuje jako człowiek od młodości zakochany w historii, architekturze i sztuce Polski i Europy. W błyskotliwy i ciekawy sposób prowadzi czytelnika szlakami wielu swoich podróży  po mniej znanych, ale pięknych i ciekawych regionach naszego kontynentu. Zaprasza do wędrówki po uroczych, średniowiecznych miasteczkach Alzacji, Apulii, czy Perigord, po zamkach w dolinie Dordogne, po Alhambrze w Grenadzie i szlaku pielgrzymkowym do św. Jakuba w Composteli. A wszystko to opowiedziane jest językiem prostym i pięknym, wpisującym się w świetne tradycje polskiej eseistyki.

Nie jest to klasyczny przewodnik turystyczny, ale opowieść o miejscach, które autora zachwyciły i ten zachwyt chciał przekazać tym, którzy chętnie podróżują po Europie szukając miejsc pięknych i ciekawych.

Maciej Nowicki, znany był dotąd jako autorytet w dziedzinie ochrony środowiska tak w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Był dwukrotnie ministrem ochrony środowiska (w latach 1991 oraz 2007–2010), był też przewodniczącym światowej konwencji ONZ o ochronie klimatu, doradcą Sekretarza Generalnego OECD, wiceprzewodniczącym Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju. Jest też laureatem nagrody „der Deutsche Umweltpreis”, zwanej ekologicznym Noblem.

Od młodości fascynowała go przyroda, ale też sztuka, historia i architektura. Owocem tej pasji i związanych z nią podróży po Polsce i Europie jest właśnie ta książka, będąca pierwszą z serii jego opowieści o pięknych, ale mniej znanych polskiemu turyście zakątkach naszego kontynentu.

http://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Moja-piekna-Europa/1012