Starostwo Powiatowe w Sławnie było inicjatorem i zarazem organizatorem debaty Media a Turystyka. Debata stanowiła część festiwalu Media i Sztuka jaki po raz drugi odbył się w Darłowie. W debacie udział wzięli przedstawiciele mediów, wydawców oraz stowarzyszeń branży turystycznej: Waldemar Ulanowski, Agata Kosmalska, Magdalena Poulain, Dorota Olendzka, Marta Legieć-Ulanowska, Marek Perczak, Ewa Wolniewicz, Aleksandra Wołoszyk. Udział w debacie wzięli również sprawując jednocześnie patronat naukowy pracownicy Akademii Morskiej w Gdyni: dr Tomasz Studzieniecki, dr Katarzyna Mysiak, która jednocześnie była moderatorem dyskusji. Uczestnikiem spotkania był także dr Wacław Idziak prekursor tworzenia i rozwoju wiosek tematycznych.

Podstawowe wnioski podsumowujące debatę:

1. Negatywne informacje medialne i ich wpływ na ogólną kondycję branży turystycznej. Uczestnicy dyskusji wykazali, iż sensacyjne, głównie negatywne informacje z zakresu turystyki mają duży wpływ na zainteresowanie mediami przekazującymi je w sposób szybki, a czasami zbyt szybki słuchaczom czy czytelnikom, kształtując ich poglądy, opinie i oceny. Duża konkurencja na rynku mediów, a co za tym idzie zabieganie o klienta nie sprzyja ich współpracy z podmiotami branży turystycznej. Często negatywna informacja dotycząca wąskiego zagadnienia, np. obiektu gastronomicznego zostaje uogólniona na cały rynek turystyczny.

2. Upadające biura podróży. Uznano, że informacje medialne o bankrutujących biurach podróży chociaż są chwytliwe medialnie to nie powinny mieć wpływu na kondycję turystki krajowej. Większość turystów korzysta z indywidualnej oferty bez pośrednictwa operatorów turystycznych. Jednak może być widoczne osłabienie zainteresowania klientów w przypadku turystyki wyjazdowej.

3. Internet a prasa. Różnice, płaszczyzny współpracy oraz możliwości wzajemnego oddziaływania na rynek turystyczny to elementy dyskusji, które najbardziej podzieliły jej uczestników. Ich opinia często zgodna była z medium jakie reprezentują. Postęp technologiczny oraz już obecnie prawie nieograniczona możliwość dostępu źródeł internetowych stawiają go na pozycji lidera medialnego. Media pisane mają tę przewagę, że z reguły są płatne i poprzez to trafiają do osób, które naprawdę są nimi zainteresowane. Z kolei korzystanie z Internetu nie daje tej możliwości. Liczone są kliknięcia, a statystyki kliknięć nie zawsze są odzwierciedleniem zainteresowania turystów. Dobrym rozwiązaniem poprawiającym pozycję mediów pisanych byłaby ich wersja elektroniczna zamieszczana w Internecie lub też aktywny serwis internetowy stworzony na ich bazie. Zgodnie podkreślono doświadczenie i fachowość dziennikarzy prasowych i wykorzystanie ich potencjału w Internecie.

4. Produkt turystyczny i jego promocja. Uczestnicy debaty zgodnie uznali, że produkt turystyczny potrzebuje ciągłej oprawy medialnej i promocji. Nawet największa marka wymaga stałej promocji poprze profesjonalnie przygotowaną kampanię promocyjną. Tym bardziej dotyczy to produktów wchodzących na rynek i konkurujących na nim.

5. Marketing miejsca. W ramach działań z zakresu tzw. marketingu miejsca, aktualnym i odnoszącym skutek sposobem na promocję regionów jest współpraca z producentami filmów i seriali. Lokowanie akcji w konkretnych miejscowościach ma wpływ na rosnące zainteresowanie turystów. Jako przykład wskazano miasta: Sandomierz, Łódź oraz Wrocław.

Podsumowując debatę i wynikające z niej wnioski należy podkreślić bliski związek oraz konieczność współpracy branży turystycznej i szeroko pojętych mediów, takich jak TV, radio, prasa specjalistyczna i codzienna oraz portale Internetowe. Żaden z uczestników spotkania nie zakwestionował tych stosunków, jednocześnie uznając celowość pozytywnej i zrozumiałej dla każdej ze stron roli. Korzyści z właściwej współpracy, np. szybkiego i rzetelnego przepływu informacji czerpią wszyscy uczestnicy rynku turystycznego, ale najważniejsi w tym układzie są klienci. Należy także podkreślić, że współczesny rynek mediów kształtujący zarówno pozytywne jak i negatywne opinie nabywców usług turystycznych powinien wykazać szczególną dbałość w przekazywaniu rzetelnej informacji. Szybki rozwój technologii, nowych form komunikacji czy też rosnąca świadomość samych uczestników ruchu turystycznego wymaga podejmowania dyskusji na temat związków media – turystyka. Ich celem powinno być zachowanie korzystnych relacji, ale przede wszystkim podnoszenie jakości usług turystycznych.

Gospodarczo-społeczny rozwój regionów turystycznych, a jednocześnie konkurencja na tym rynku wymaga od władz samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz społeczności lokalnej konieczności inwestowania w profesjonalną promocję. Są to trudne zagadnienia w sytuacji wielu potrzeb ekonomicznych, bardziej wymiernych i bieżących. A jednak dla regionów deklarujących rozwój z udziałem turystyki zagadnienia promocji, w tym z udziałem mediów wydaje się być bardzo istotnym.

Starostwo powiatowe w Sławnie planuje kontynuację zainicjowanego w Darłowie tematu stosunków i zależności mediów i turystyki. Dotychczasowe małe zainteresowanie powyższą problematyką składnia do podjęcia zagadnienia w formie konferencji naukowo-praktycznej w kolejnych latach. Dyskusja przedstawicieli zainteresowanych środowisk, praktyków oraz teoretyków może być cenna dla przedstawicieli regionów turystycznych podejmujących współpracę z mediami w celu przygotowania i wypromowania oferty turystycznej.

Powiat Sławieński posiada mandat by być liderem w podejmowaniu takich inicjatyw, ponieważ będąc atrakcyjnym turystycznie regionem znalazł się w ścisłej czołówce najpopularniejszych powiatów turystycznych Polski. Z rankingu firmy Home Broker opracowanego na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż spośród 379 polskich powiatów Powiat Sławieński znalazł się na 10 miejscu pod względem udzielonych turystom noclegów. Wśród powiatów nadmorskich – sławieński z Darłowem i Darłówkiem oraz Dąbkami, Jarosławcem czy coraz popularniejszymi wsiami letniskowymi takimi jak Bobolin czy Wicie – uplasował się na 5 miejscu.

Jarosław Lichacy

Organizator i koordynator debaty ?Media a turystyka?
Starostwo Powiatowe w Sławnie
nadmorskipowiat.pl