Vivat Polonia – Kamerun 2016

Vivat Polonia – Kamerun 2016

Expédition Africaine Rogoziński „Vivat Polonia 2016” Rys historyczny W latach 1882–1885 Stefan Szolc-Rogoziński wraz z Klemensem Tomczekiem oraz Leopoldem Janikowskim odbyli podróż badawczą do terenów dzisiejszego Kamerunu, która miała na celu znalezienie...