Leon Barszczewski – badacz Samarkandy

Leon Barszczewski – badacz Samarkandy

Leon Barszczewski urodził się 20 lutego 1849 r. w Warszawie. W latach 1876-1897 mieszkał w Samarkandzie, skąd przedsięwziął ponad dwadzieścia wypraw na terytorium Wschodniego Turkiestanu, Emiratu Buchary, Chanatów Badachszanu i Darwazy.  Samarkanda. Uratowana kobieta...