W 2013 roku we wczesnych godzinach porannych wyruszyła z Chorzowa XV Szkolna Wyprawa Geograficzna „Indie 2013”.

W czasie siedmiotygodniowego pobytu na subkontynencie 20-osobowa uczniów chorzowskiego Słowaka przemierzyła  ponad 10 tysięcy kilometrów poznając zróżnicowanie przyrodniczo-geograficzne i społeczno kulturowe największej demokracji świata.

Młodzi podróżnicy stawiają przed sobą następujące cele:
–    poznanie środowiska przyrodniczo–geograficznego Półwyspu Indyjskiego,
–    zapoznanie z kulturą i zróżnicowaniem religijnym,
–    prowadzenie obserwacji terenowych przyrodniczych i socjologicznych, stanowiących materiał dla późniejszych wykładów, odczytów, artykułów i sprawozdań,
–    rozwijanie poczucia tolerancji,
–    kreowanie postaw wolnych od szowinizmu, przesądów narodowych i religijnych uprzedzeń,
–    kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
–    naukę zachowania się w sytuacjach nietypowych,
–    zebranie materiału filmowego i fotograficznego dla celów popularyzatorsko–ekspozycyjnych,
–    zebranie eksponatów etnograficznych z przeznaczeniem muzealnym,
–    praca w charakterze wolontariuszy w ośrodkach Sióstr Miłości w Kalkucie.

Licealiści ze Słowackiego rozpoczęli swą przygodę z Orientem w Delhi. Stamtąd skierowali się na południe do pustynnego Radżasthanu, gdzie część zaplanowanej trasy przez Pustynię Thar pokonali na grzbietach wielbłądów. Z Radżasthanu ruszyli dalej na południe przez solniska Gudżaratu, aż do małej wysepki Diu – byłej kolonii portugalskiej. Kilka dni poświęcili na obserwacje indyjskiego transportu i komunikacji, a zebrane dane posłużyły do opracowania monografii na 40. Olimpiadą Geograficzną. Kolejny etap, po kilkudziesięciogodzinnej podróży pociągiem stanowiło południe Indii – starożytne zabytki Karnataki i tryskające zielenią palmowych gajów, kanały i laguny Kerali. Po dwudobowej podróży koleją uczestnicy wyprawy przenieśli się do Kalkuty, gdzie pracowali jako wolontariusze w ośrodkach dla cierpiących dzieci i dorosłych, prowadzonych przez spadkobierczynie wielkiej misji Matki Teresy.

Stamtąd czekała ich wspinaczka w Małe Himalaje, krętymi drogami buddyjskiego Sikkimu i pośród herbacianych ogrodów Dardżylingu.

Ostatnie kilkanaście dni spędzili w świętym mieście hindusów – Waranasi, pełnej mogolskich monumentów Agrze i Fatehpur Sikri, a ostatnie chwile w indyjskiej metropolii – Delhi.  Wyprawa zakończyła się 26 sierpnia.

Honorowy patronat nad Wyprawą objęli: prof. dr hab. Jerzy Buzek – Premier Rządu RP w latach 1997-2001, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, J.E. Monika Kapil Mohta – Ambasador Republiki Indii w Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów oraz J.M. prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Patronat naukowy nad ekspedycją objęło Polskie Towarzystwo Geograficzne.

W wyprawach chorzowskiego „Słowaka”, bo tak popularnie zwane jest jedno z najlepszych liceów na Śląsku, wzięło udział w ich dwudziestoletniej historii kilkuset uczniów i absolwentów. Młodzi podróżnicy w czasie dwumiesięcznych pobytów poza Europą poznawali Indie, Nepal, Pakistan, Bangladesz, Sri Lankę (tam między innymi uczestniczyli w odbudowie szkoły zniszczonej przez tsunami), Tajlandię, Birmę, Laos, Kambodżę, Wietnam, Malezję, Singapur, Brunei, Indonezję, a jako jej absolwenci przemierzają naszą planetę wszerz i wzdłuż. W ubiegłym roku licealiści z Chorzowa połączyli pasjonującą podróż po Indiach z pracą jako wolontariusze w domach opieki w Kalkucie, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Miłości (bł. Matki Teresy). Szczególne walory poznawcze, ale przede wszystkim wychowawcze wypraw, przejawiające się miedzy innymi przygotowywaniem polskiej młodzieży do dialogu międzykulturowego zaowocowały objęciem ostatniej ekspedycji patronatem Parlamentu Europejskiego.