BusEkipa – Bałkany 2015

BusEkipa – Bałkany 2015

Pod patronatem Dookoła Świata Czwórka studentów z Radomia – Maciej Piechociński, Anna Białek (oboje studenci III roku obronności w Akademii Obrony Narodowej), Jakub Pięta (student II roku produkcji filmowej i telewizyjnej na University of the Arts London) i...